مصاحبه با تلویزیون «سی.بی.اس» درباره فرار شاه و آینده اوپک
 •   مصاحبه
  زمان: 15 دی 1357 / 6 صفر 1399
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: فرار شاه از کشور - وضعیت آینده اوپک
  مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون «سی. بی. اس» امریکا
  سؤال: [حضرت آیت الله، ما گزارشات مستمری دریافت کرده ایم که شاه بزودی کشور را ترک می‌کند یا ترک کرده است. آیا شما دولتی را که به دست بختیار تشکیل می‌شود به رسمیت خواهید شناخت؟ و به تظاهرات پایان خواهید داد؟]
  جواب: ما با بودن رژیم سلطنتی هیچ دولتی را به رسمیت نخواهیم شناخت.
  - [حضرت آیت الله، شما فرموده بودید که شاه باید کشور را ترک کند. اما حالا می‌فرمایید که او بایستی بر طبق قوانین اسلامی محاکمه و مجازات شود و اگر محکوم شود حداقل محکوم به زندان ابد خواهد بود. آیا این به این معناست که شاه یک فراری محسوب خواهد شد، اگر از کشور خارج بشود؟]
  - بله ایشان باید محاکمه بشود. و چنانچه فرار هم بکند هر جا باشد باید محاکمه بشود. و اقل چیزی که بر اوست، علاوه بر اینکه باید جرایمی را که مرتکب شده جبران بکند، حبس ابد است. ولی همه می‌دانند که او دست به کشتارهای عمومی زده است و باید اعدام بشود.
  - [حضرت آیت الله، اگر چنانچه بختیار مورد قبول حضرتعالی نیست، چه کسی هست؟ و آیا شما خودتان لیستی از کسانی که مسئولیتها را در دست بگیرند در اختیار دارید؟]
  - ما اشخاصی را در نظر داریم، ولی تا پایان کار از معرفی کردن آنها معذوریم.
  - [حضرت آیت الله، اگر رژیم مورد نظر جنابعالی‌روی کار بیاید، آیا سیاست نفتی ایران در چهارچوب روابط اوپک خواهد بود و یا اینکه امریکا همچنان مثل زمان شاه به عنوان یک مشتری خوب نفتی برای شما تلقی خواهد شد؟]
  - راجع به اوپک بعد از تشکیل حکومت مطالعه خواهد شد و متخصصین تصمیم خود را
 • خواهند گرفت. اما امریکا تاکنون مشتری خوبی نبوده است، برای اینکه پول نمی‌داده است.
  - [حضرت آیت الله، چه موقع شما به ایران باز خواهید گشت؟]
  - هر وقت صلاح دانستم.
  - [آیا اکنون صلاح می‌دانید؟]
  - امروز خیر.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>