اسلام است. تحت بیرق اسلام است که این قدرت حاصل شده است، و می‌تواند با ابرقدرتها مقابله کند. این معنا را که فهمیدند آنها، درصدد برمی‌‌آیند که این قدرت را بکوبند. و دنبال این هستند که علما را از شما جدا کنند، شما را از علما جدا کنند، دانشگاه را از علما جدا کنند، دانشگاه را از بازار جدا کنند. [بین‌] همه اینها به هم [بزنند] که این وحدت کلمه از بین برود و بعد کارهای خودشان را بکنند. و بعید هم ندانید که اینها همان رژیم سلطنتی را بخواهند حفظش کنند؛ گرچه دیگر به نظر انسان نمی‌رسد که یک چیز پوسیده‌ای را هم اینها بخواهند! و لهذا دیدید که محمدرضا وقتی که پناه برد به [ابرقدرتی که‌] دنبال او بود، یعنی پشتیبانی ازش می‌کرد، راهش نداد در مملکت خودش! (1) اینها اینطورند که هر وقت به منفعتشان باشد، یک فردی را [حمایت‌] می‌کنند.
به امید ایرانی آباد
باید ما همه متنبه باشیم که ان شاء الله از حالا همان طوری که تا حالا قدرتها با هم بوده است، پشتیبانی بوده است، بازار از کارگرها، کارگرها از بازار، همه از علما، علما از آنها، پشتیبانی کردند و همه با هم در صف واحد همه با هم فریاد کردند و همه با هم خواستند این مسائل دینیه و مسائل اسلامیه و انسانیه را، از حالا به بعد هم تا آخر نهضت ان شاء الله باقی باشد؛ تا اینکه به یک ایران که مال خودمان باشد نه همه مخازنش را به این و آن بدهند، [برسیم‌] یک ایرانی که زراعتش را خودمان بکنیم نه آنجایی که زراعت می‌شود اسرائیل بکند، و زراعتش هم از دست ما بگیرند و تمام بشود همه چیز.
من از خدای تبارک و تعالی توفیق همه شما را می‌خواهم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته