لزوم بردباری و تشریک مساعی
خداوند ان شاء الله شما که زحمت کشیدید برای این ملت و تَعَب (1) کشیدید - خوب، من می‌دانم که کسی بالای سر یک کسی که مظلوم است و کتک خورده است مجروح شده است دارد می‌میرد شاید در حضور شما بسیارشان مرده‌اند من می‌دانم به شما چه گذشته است، خدا هم می‌داند - شما اجرتان با خداست. خدا می‌داند که شما چه کشیده اید؛ و خداوند جبران خواهد کرد. ان شاء الله خداوند به همه شما سلامت بدهد. رفقا همه تشریک مساعی کنید در این امور؛ در این نهضت متحد بشوید. اگر در این نهضت شکست بخورید تا آخر شکست خورده اید. همه با هم باشید، همه با هم تشریک مساعی بکنید تا اینکه پیروزی برایمان حاصل بشود.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>