حکم
زمان: 27 بهمن 1357 / 18 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: سامان بخشی به امور اجتماعی و سیاسی
مخاطب: پیشوایی، سید محمد جواد
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت جناب مستطاب ثقة الاسلام آقای آقا سید محمد جواد پیشوایی امام جماعت مسجد جامع انزلی - دامت تأییداته
مقتضی است جنابعالی در این موقع حساس در بندر انزلی که موقعیت حساسی دارد متکفل تنظیم امور اجتماعی و سیاسی باشید و از اختلافات جلوگیری نموده؛ و اگر از طرف مخالفین نهضت و گروه‌های منحرف ایجاد آشوب و بلوایی شد به کمک جوانان مسلمان غیرتمند بشدت جلوگیری و آنان را سرکوب نمایید، و سران آنان را به کمیته انقلاب معرفی نمایید تا به مجازات برسند. اهالی محترم و شجاع انزلی و حوالی آن از جناب ایشان پشتیبانی نموده موظفند از تشنجات و اختلافات بشدت جلوگیری نمایند. از خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم.
18 ربیع الاول 99
روح الله الموسوی الخمینی