مصاحبه
زمان: 27 بهمن 1357 / 18 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: تشکیل دادگاه‌های انقلاب و مجازات نخستین گروه از جنایتکاران
مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه اطلاعات (1)
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
این جنایتکاران در دادگاه ویژه انقلاب محاکمه شده‌اند و به سزای اعمال خود رسیده‌اند. اینها سزای واقعی اعمال خود را پس از مرگ خواهند دید. این جنایات و کشتار، کیفری سخت دارد که در کتاب آسمانی ما - قرآن - بیان شده است. (2)
تمام مجرمین و کسانی که شریک جرم جنایات شاه بوده‌اند به سزای اعمال خود خواهند رسید. انقلاب عظیم اسلامی ما این جانیان را مجازات خواهد کرد. از این پس جوانان مؤمن و باایمان نباید بدون اطلاع دولت موقت انقلاب و مراجع ذی صلاح کسی را بازداشت کنند. انقلاب اسلامی، خود این مجرمان را به سزای اعمالشان خواهد رساند. و لازم است هر چه زودتر ملت مسلمان، به زندگی عادی خود بازگردند.