[عرفات: من فکر نمی‌کنم که توطئه‌های دشمن پایان یافته باشد. وقتی که سیل حوادث را از نظر می‌گذرانیم، به یقین می‌یابیم که دشمن رها نمی‌کند که دژی به این آسانی سقوط کند.]
امام: او می‌خواهد نکند، لکن خدا برخلاف او ان شاء الله عمل می‌کند.
[عرفات: اگرچه من الآن خنده بر لب دارم، ولی قلبم خون می‌چکد برای کشتارهایی که در ایران شده.]
امام: ان شاء الله قلب شما هم فراخ می‌شود.
[عرفات: خدا شاهد است که من در عمرم هیچ شادی‌ای به خودم ندیدم مثل شادی‌ای که به خودم دیدم وقتی که شما پیروز شدید.]
امام: ان شاء الله خداوند حفظ کند مسلمین را ان شاء الله.
[یکی دیگر از فلسطینی‌ها: در لبنان شلیک تیر هوایی به علامت شادمانی ممنوع است؛ بیش از یک سال است که در لبنان ممنوع است؛ مخصوصاً فرمانده کل نیروهای آزادیبخش فلسطین دستور داده‌اند هیچ کس هیچ فشنگی را به هدر ندهد، به هیچ مناسبتی؛ یکباره سراسر لبنان آتش شد! ابوعمار (1) برای اولین بار خودش پنج تیر شلیک کرد، و خود این قانون را شکست به نشانه شادمانی! بی شک دهکده‌های جنوبی لبنان و منطقه‌های شیعه نشین را با بمباران هوایی خواهند کوبید. بگین به علت حوادث ایران غمزده و غمگین است. خداوند ان شاء الله جنوب را در برابر بمباران مهاجمان اسرائیل حفظ بکند. دولتهای عرب نیروهایش را حفظ بکند. ان شاء الله حضرت آیت الله العظمی خمینی و ملت ایران آنها را حفظ می‌کند.]
امام: امیدواریم که خداوند حفظ کند.
[عرفات: درست است که اسرائیل دوستانی دارد، اما ما هم برادران و دوستانی داریم.]
امام: ما اعتمادمان به خدای تبارک و تعالی است.
[عرفات: هفته گذشته آغاز دوران تازه‌ای بود.]
امام: ان شاء الله.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>