مکتوب یادبود
زمان: بهمن 1357 / ربیع الاول 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: دست نوشته یادبود در حاشیه قرآن کریم
مخاطب: یزدی، سرور
بسمه تعالی
توفیق و تأیید محترمه خانمِ آقای یزدی را خواستارم. (1)
روح الله الموسوی الخمینی