بیانات
زمان: ساعت 7 بعدازظهر 7 اسفند 1357 / 28 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: لزوم حفظ وحدت کلمه برای مبارزه با اجانب و سازندگی ایران
مخاطب: درخشش، محمد (1)
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
همه مردم ایران بایستی در این موقع حساس مملکتی، وحدت کلمه خود را برای مبارزه با اجنبی و سازندگی ایرانی که تبدیل به خرابه‌ای شده است حفظ نمایند.
ایران نیاز به یک ارتش ملی - اسلامی نیرومند و مردمی دارد که بتواند در کنار مردم کشور را حفظ کند. مبارزات معلمان کشور در قیام علیه استبداد و استعمار قابل تقدیر است.