سفارش اکید نمودم که عمل خواهد شد.
4- ارتش و شهربانی و ژاندارمری اکنون در خدمت اسلام هستند و از ملت هستند، باید ملت از آنان پشتیبانی کند و کاری که موجب آزردگی و دلسردی آنان است انجام ندهند و باید قوای انتظامیه بدانند که پس از تصفیه از عناصر فاسده، تمام آنان در پناه اسلام و حکومت عدل با احترام و رفاه زندگی می‌کنند. ما می‌دانیم که شکست دشمن مرهون پیوستن جناحهایی از نیروها و سایر مأمورین دولتی به ملت بود. شما نباید احساس شکست کنید بلکه باید احساس پیروزی کنید زیرا از ملتید و در پیروزی آن سهیم هستید و ما به شما احترام می‌گذاریم و شما را برادران خود می‌دانیم. من به ملت ایران اکیداً هشدار می‌دهم که دولت باید ارتش ملی و قوی و با روحیه مقتدر داشته باشد تا قدرت بر حفظ کشور داشته باشد. ملت محترم باید در تقویت روحی ارتش و افسران کوشش کنند و گویندگان و وعاظ محترم نیز در تقویت آنان کوشش نمایند و از حمله به پادگانهای قوای انتظامی در سرتاسر کشور باید جداً جلوگیری شود. امروز حمله به پادگانها مخالفت با انقلاب اسلامی است و باید از آن احتراز کرد و لازم است کمیته‌های انقلاب اسلامی در شهرستانها از فرماندهانی که از جانب ستاد کل ارتش ملی اسلامی تعیین می‌شوند، جداً پشتیبانی کنند و نیز از رؤسای دیگر قوای انتظامی که از طرف قوای دولتی تعیین می‌شوند، پشتیبانی نمایند.
5- کمیته‌های انقلاب اسلامی در تمام شهرستانها موظفند که به مجرد مسلط شدن دولت بر اوضاع شهرها فعالیتهای کمیته‌ها را به قوای دولتی تسلیم کنند و از دخالت در امور دولتی خودداری نمایند و باید از همه کمیته‌ها در مورد زحماتی که در این دوره انقلاب کشیده‌اند تشکر کنم. شماها بودید که با همت خود آشفتگیها را سامان دادید.
6- به تمام اعضای کمیته‌ها و زندانبانها حکم می‌کنم که با زندانیان - هر که باشد - به طور انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خودداری کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامی این امور ممنوع و محکوم است و به بستگان زندانیان در روز معیّنی با مقررات، اجازه ملاقات دهند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>