حکم
زمان: 9 اسفند 1357 / 1 ربیع الثانی 1399
مکان: تهران، خیابان پاسداران، منزل آقای محمود بروجردی (داماد امام خمینی)
موضوع: انتصاب دادستان کل انقلاب
مخاطب: هادوی، مهدی
بسمه تعالی
اول ع 2 1399
جناب آقای مهدی هادوی - دامت توفیقاته
جنابعالی به موجب این حکم به سمت دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی منصوب می‌شوید که وظایف خود را طبق موازین شرعیه انجام دهید.
روح الله الموسوی الخمینی