یک استخوانْ پوسیده‌ای است که نه امریکا قبولش کرده نه همان رباط که هست (1) - آنها هم می‌گویند که ما این را به شاهی قبول نداریم و نمی‌تواند اینجا بماند- نه انگلستان قبولش کرد که برود. همه ردش کردند؛ خوب است بیاید خلیج پیش این رفقایش!
پیروزی، مرهون طبقه محروم
خوب، در هر صورت شما بدانید که اینها اینطور کردند. و ملت ما، ملت غیور ایران تاب نیاورد و همه با هم، با قدرت اسلام، با قدرت ایمان قیام کردند، و با قدرت ایمان پیش بردند. این نهضت و این پیشبردی و این پیروزی، مرهون این طبقه جوان ایران، آن هم طبقه جوان درجه سه؛ طبقه جوان محروم [است‌]؛ آنها این مسئله را پیش بردند، این نهضت را پیش بردند؛ و ما باید از آنها تشکر کنیم. در هر صورت ... شماها باید در مَحالّ خودتان که می‌روید نصیحت کنید اینها را که گذشت دیگر مطلب! دیگر شما حالا هر چه هم فریاد کنید: شاه، دیگر شاهی تو کار نیست تا شما فریادش را بزنید! برگردید به اسلام. آن چیزی که به درد شما و به درد همه ما می‌خورد، اسلام و حقایق اسلام است. اسلام کافلِ (2) همه جهات ما هست؛ دنیا را درست می‌کند، آخرت را درست می‌کند؛ سعادتمند می‌کند شما را.
خداوند ان شاء الله شما همه را توفیق بدهد. و باز هم از شما تشکر می‌کنم که آمدید. و من هم دیگر حالم مقتضی نیست که ... صحبت کنم. حالم مقتضی نیست.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته