مصاحبه
زمان: 9 بهمن 1357 / 30 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: توطئه‌های پشت پرده - دولت غیر قانونی بختیار - لزوم پایداری و تداوم مبارزه
مصاحبه کننده: خبرنگاران مطبوعات و رادیو - تلویزیونهای جهان
سؤال: [آیا بختیار را قبل از استعفا خواهید پذیرفت؟]
جواب: من مکرر گفته‌ام که اصولاً شاه سابق قانونی نبود، مجلسین قانونی نیست، بختیار قانونی نیست. پس کسی را که قانونی نیست نخواهم پذیرفت. من به ملت ایران توصیه می‌کنم که در این وقت حساس درست بیدار باشند؛ متوجه باشند که توطئه‌ای باید در کار باشد. من می‌بینم که همان کسانی که از شاه سابق طرفداری می‌کردند حالا از بختیار پشتیبانی می‌کنند. هم دولت انگلستان و هم دولت امریکا از او پشتیبانی می‌کنند. اگر این شخص ملی است - همان طور که خودش اظهار می‌کند - چرا آنها از او پشتیبانی می‌کنند؟ اگر ملی است چرا بدون مجوز قانونی و برخلاف میل ملت، پست نخست وزیری را اشغال کرده است؟ اگر احترام به آرای عمومی می‌گذارد چرا کنار نمی‌رود؟
ملت ایران باید بداند که من در کنار آنان تا آخرین نفس برای حفظ قوانین اسلام و مصالح مملکت به مبارزه خود ادامه می‌دهم. و بر همه ملت واجب است تا در این امر پایداری کنند و سستی و سردی به خود راه ندهند. مطمئن باشید که ما پیروزیم و مطالب ما مطالب حق است و حق لاجرم پیروز است.
- [در صورتی که بختیار استعفا بدهد یا ندهد و کودتای نظامی بشود چه خواهید کرد؟]
- ما از کودتای نظامی ترسی نداریم. ملت ایران به کودتاهای نظامی عادت کرده است. ما پنجاه سال است زیر بار کودتا هستیم: کودتای رضاخان، (1) کودتای محمدرضا. (2) ما با