است که در شیعه امیرالمؤمنین از اول پیدایش اسلام تاکنون بوده است. اسلام با حماسه شیعه همیشه مقارن بوده است. در صدر اسلام امیرالمؤمنین - سلام الله علیه - بزرگمرد اسلام، بزرگمرد دنیا، با مجاهدات بزرگ خود اسلام را رشد داد؛ اسلام را شکوفا کرد. امیرالمؤمنین - سلام الله علیه - با شیعه بزرگوار خود در جنگهای بزرگ اسلام پیشقدم بود. اولاد طاهرین او مثل سیدالشهداء - سلام الله علیه - که قیام و نهضت کرد و خون خود را در راه اسلام داد، یا سایر ائمه ما که در پشت پرده تقیه، اسلام را ترویج و قرآن را تأیید کردند؛ پس از آنها تنها طایفه‌ای که با جباران و با دیکتاتورهای عصر مقابله و معارضه کردند، همین شیعیان علی - علیه السلام - بود. قیامهای پی درپی تا عصرهای اخیر، باز شیعیان علی - علیه السلام - بودند که مقابل جباران ایستادند و قیام کردند. در عصر ما هم شما شیعیان بزرگ اسلام تنها طایفه‌ای هستید که در مقابل دیکتاتورها و در مقابل ابرقدرتها ایستادید و با مشت خود و با مشت فشرده خود بر تانکها و توپها غلبه کردید. اسلام به واسطه طایفه شیعه زنده است. قیامهای پی درپی شیعه علی - علیه السلام - اسلام را زنده کرده است.
ماهیت قیام
این قیامی که از 15 خرداد شروع شد و تاکنون باقی است - و امید است باقی باشد تا همه اهداف اسلام جامه عمل بپوشد - قیامی اسلامی است؛ قیامی ایمانی است؛ پیرو هیچ قیامی نیست. همه می‌دانیم که 15 خرداد مبدأ عطفی بود در تاریخ؛ نه پیرو نهضتهای دیگر، قیامهای دیگر. این شعار باید محفوظ باشد که این قیام «قیام ملی» نیست، این قیام «قیام قرآنی» است، این قیام «قیام اسلامی» است. یک ملت ضعیفی که هیچ نداشت، در مقابل ابرقدرتها و در مقابل این قدرت شیطانی، که همه چیز داشتند و تا دندان مسلح بودند [غالب شدند]، به قوه ملیت نمی‌تواند غلبه کند؛ ملتی که غلبه کرد برای اینکه شهادت آرزوی او بود. بعض جوانهای من از من شهادت را طلب می‌کردند و مرا قسم می‌دادند که دعا کن که شهید بشویم. زنهایی که جوانهای خودشان را دادند، افتخار بر این‌