نامه
زمان: 28 اسفند 1357 / 20 ربیع الثانی 1399
مکان: قم
مخاطب: رحمانپور، خاتون
بسمه تعالی
بانوی محترمه خاتون (1)
من شریک در مصیبت شما هستم. از خداوند تعالی خواهانم که شهید شما را با شهدای کربلا محشور کند و به شما اجر و صبر عنایت فرماید.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>