سخنرانی
زمان: 28 اسفند 1357 / 20 ربیع الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: رأی به جمهوری اسلامی
حضار: جمعی از پاسداران انقلاب و اقشار مختلف مردم
بسم الله الرحمن الرحیم
پیروزی ابتدایی
من از شما برادران محترم که برای تفقد ما آمدید تشکر می‌کنم. از خدای تبارک و تعالی سعادت همه شما را خواستارم. ما تاکنون نصف راه را پیمودیم؛ یعنی دست اجانب را تا حدودی کوتاه کردیم و دست ستمکاران را قطع کردیم لکن برای ساختن مملکت باز خیلی وقت لازم داریم، و برای قیام (1) حکومت اسلامی نیز وقت لازم است و فعالیت ما اگر چنانچه در این موقع حساس سستی بکنیم یا گمان کنیم که پیروز شدیم - که گمان پیروزی باز سستی می‌آورد - اگر شما گمان کنید که دیگر پیروز شدید و باید بروید سراغ کسب و کارتان و بی‌اعتنا باشید راجع به مقدراتتان، من خوف این را دارم که شکست بخوریم. ما پیروز نشدیم تاکنون؛ ما پیروز بر سلسله پهلوی شدیم، آنها را خارج کردیم لکن ریشه‌های آنها باز ممکن است باقی باشد. پیروز شدیم، تا حدودی که دست اجانب را تا یک مقداری قطع کردیم؛ لکن آنها در کمین هستند، آنها ساکت نمی‌نشینند. آنها به ایران علاقه وافر دارند! آنها مخازن ما را می‌خواهند؛ ایران نسبت به آنها حیاتی است. ما نباید فرض کنیم که چون این پیروزی ابتدایی را پیدا کردیم دیگر کار گذشته است؛ کار نصفه شده است، شاید بیشتر از نصفش باقی مانده باشد.
رأی من «جمهوری اسلامی»
ما باید با تمام قوا کوشش کنیم که وحدت خودمان را حفظ کنیم، و قصدهای خودمان‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>