نامه
زمان: 2 فروردین 1358 / 23 ربیع الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: نفی گرایشهای قومی بین مسلمین
مناسبت: فتنه‌های عوامل بیگانه در مناطق عرب زبان خوزستان
مخاطب: آل شبیر خاقانی، محمد طاهر - خرمشهر
بسم الله الرحمن الرحیم
2 فروردین 58
حضرت حجت الاسلام (1) والمسلمین آقای حاج شیخ محمدطاهر خاقانی - دامت برکاته
پس از اهدای سلام و تحیت؛ اینجانب از زحمات جنابعالی در آن نواحی که از حساسترین نواحی است متشکرم. جنابعالی می‌دانید که در اسلام عزیز هیچ مسائل طایفی مطرح نیست و مسلمین همه با هم برادر و ید واحده هستند بر ماسوای خود. من از زمزمه‌هایی که در بعض نواحی کشور در کار است برای شکاف بین طوایف مسلمین، بسیار متأسف و متأثرم. ما برادران عرب را به جان و دل خواهان، و آنان را از خود و خود را از آنان می‌دانیم. اسلام عزیز از برکات عظیم رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - است که فخر عالَم و از مکه مکرمه ظهور فرموده‌اند؛ و ما از این جهت به ملت عرب احترام بسیار عظیم قائل هستیم.
اسلام امر فرموده که مسلمین از هر طایفه‌ای هستند برادرند؛ عرب و عجم و کُرد و ترک و فارس و غیر آن مطرح نیست؛ تمام طوایف در اسلام و جمهوری اسلامی به حقوق حقه خود خواهند رسید.
جنابعالی به برادران عزیز عرب و عجم آن ناحیه از قِبَل اینجانب سلام و تحیت وافر