صورت دیگری غیر از این صورتی که تاکنون داشته است و غربزده بوده است، تاکنون داشته است و تحت حمایت دیگران - به قول خودشان - بوده است. ان شاء الله، هم استقلال حقیقی پیدا بکنیم و هم آزادی ان شاء الله حفظ کنیم.
عاقبت سردی و سستی
و عمده این است که این نهضت را نگه داریم. اینکه ما را تا اینجا آورده است این نهضت بوده است که متکی به همه مردم، و بالاتر اینکه اسلامی بوده است، متکی به ایمان بوده؛ یعنی همه مردم با هم گفتند که ما اسلام را می‌خواهیم و ما رژیم کذا را نمی‌خواهیم. این معنا را باید حفظ کرد. اگر ان شاء الله این معنا را حفظ بکنیم تا آخر خواهیم پیروز شد، و اگر خدای نخواسته سستی بشود، سردی بشود در این معنا، من خوف این را دارم که [با] سردی و سستی ماها یکوقت - خدای نخواسته - اوضاع برگردد و اگر - خدای نخواسته - برگردد، از آن برگشتهایی است که دیگر ما رفته ایم. ولی من امیدوارم که برنگردد و با همت همه آقایان و خدمتگزاری همه ما به ملت خودمان و به ملت اسلام، ان شاء الله ما پیروز باشیم و تا آخر پیروز باشیم. همه با هم جلو برویم ان شاء الله.
خداوند شما همه را حفظ کند و ما همه را آشنای به وظایف خودمان بکند. و من از شما پزشکها تشکر می‌کنم که در این نهضتی که شده و در این زحمتهایی که برای رفقای خودتان پیدا شده و برای اهل شهرتان پیدا شده، زحمت کشیدید و رنج دیدید. معلوم است که کسانی که شاهد بودند به اینکه مثلاً زخمیها چقدر بوده است، جوانها چقدر بوده است - چقدر اینها در زحمت بودند - یا کشته‌ها چقدر بوده، اینها در رنج بیشترند از آنهایی که می‌شنوند اینطور بوده. شما شاهد بودید و ما می‌شنیدیم این مطالب را. خداوند به شما ان شاء الله عزت و سلامت و قدرت عنایت کند. سلام بر شما!