و رأی خود را به صندوق بریزند و مواظب باشند که خیانتگران توفیق خرابکاری نیابند.
آزادی در رأی
و اما در مورد اینکه فردا هم طوری شد که همه ملت نتوانند رأی بدهند و اکثریت رأی دهندگان زیاد باشد که مشکلاتی در کار رأی دهندگان به وجود آید. دولت یک روز دیگر را تمدید خواهد کرد تا همه بتوانند رأی خود را به صندوقها بریزند. همه ملت باید به پای صندوقهای رأی بروند و آزادند هرچه می‌خواهند بنویسند و به صندوق بریزند. اگر چنانچه رأیشان «نه» باشد، آزادند هرچه می‌خواهند بنویسند و نحوه حکومتی را که انتخاب می‌کنند در رأی خود بنویسند؛ ولی من توصیه می‌کنم برای اطاعت امر خدا کوشش کنند و به جمهوری اسلامی رأی بدهند. خداوند همه شما را سعادتمند کند و ملت ما را به استقلال، آزادی و رفاه برساند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>