پیام رادیو - تلویزیونی
زمان: عصر 12 فروردین 1358 / 3 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: رأی قاطع ملت به جمهوری اسلامی
مناسبت: پایان رفراندم و اعلام آرا (1)
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
وعده خداوند تعالی نزدیک است
خداوند تعالی وعده فرموده است که مستضعفین ارض را با منت خودش و توفیق خودش بر مستکبرین غلبه دهد و آنها را امام قرار دهد پیشوا قرار دهد. وعده خداوند تعالی نزدیک است. من امیدوارم که ما شاهد این وعده باشیم و مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنند؛ چنانچه تاکنون غلبه کردند. تاکنون این راهی را که پیمودیم برای تبعیت از اسلام و احکام اسلام بوده است و ما اسلام را باید معرفی کنیم به عالم؛ و اگر چنانچه آنطور که اسلام هست معرفی بشود به عالم، عالم توجه به اسلام پیدا می‌کند. متاعِ مسلمینْ متاعِ ذی قیمتی است لکن عرضه باید بشود.
تحلیل نتیجه رفراندم
من از عموم ملت ایران تشکر می‌کنم که در این رفراندم شرکت کردند و رأی قاطع خودشان را که باید گفت صددرصد پیروزی بوده است و رأی داده شده است، به طور قاطع رأی خودشان را دادند و به جمهوری اسلامی همه رضایت دادند و رأی دادند؛ چنانچه قبلاً هم داده بودند این رأی را. ما احتیاجی نمی‌دیدیم در این مسئله به رفراندم‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>