سخنرانی
زمان: 15 فروردین 1358 / 6 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: رأی ملت به «جمهوری اسلامی» - لزوم آمادگی برای انتخابات مجلس مؤسسان
حضار: اقشار مختلف مردم شهرستانها
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
برقراری «جمهوری اسلامی» به اتفاق آرا
از خداوند تعالی توفیق شما آقایان را خواستارم. به همت شما زن و مرد، کوچک و بزرگ جمهوری اسلامی برقرار شد و تقریباً اتفاق آرا بود از ... بیست میلیون رأی، 150 هزار، 145 هزار نفی بود؛ آن هم یک تقلباتی در صندوقها شده بود من جمله در قم یک زن تقلب کرده بود و قریب نیم ساعت قبل از شروع کردن تقلب کرده بود. از کرمانشاه هم بعضی آمدند گفتند که تقلب شده است؛ والّا آرای همه باید با جمهوری اسلامی باشد. اگر چنانچه سایر اقشار مملکت حتی منحرفین از اسلام هم بدانند که اسلام چیست، بدانند که برنامه‌های اسلام چه هست، همه‌شان به اسلام روی می‌آورند مگر آنهایی که دست نشانده امریکا یا سایر ابرقدرتها هستند. اینهایی که الآن در ایران مشغول فتنه هستند اینها از اسلام هیچ اطلاع ندارند، و به حسب آنطوری که من می‌فهمم، اینها مرتبط با امریکا هستند ولو اینکه اسمشان برخلاف است! و ملت ما باید اینها را رد بکنند و اعتنایی به آنها نکنند، و خودشان در همین سیل جمعیت ایران منحل خواهند شد.
انتخابات مجلس مؤسسان
شما جوانها و شما مرد و زن ان شاء الله در انتخاباتی که در پیش داریم برای مجلس مؤسسان، که قانون اساسی جمهوری اسلامی را آنها باید تصویب کنند همین طور که روآوردید با عشق و علاقه به جمهوری اسلامی و رأی دادید در آنجا هم باید با عشق و علاقه، در هر شهری، در هر استانی با عشق و علاقه تعیین کنید اشخاص فاضل، اشخاص‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>