بیانات
زمان: 17 فروردین 1358 / 8 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: رهنمود به سازمان آزادیبخش صحرا
حضار: نماینده سازمان آزادیبخش صحرا (پولیساریو) (1)
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
... البته اینهایی که شما گفتید، (2) همه جرمهای شاه است. شاه این جرمها را در ایران بیشتر از آنجا داشته است؛ در اینجا تمام اسلحه‌هایی که از پول خود این مردم، تانک و توپهایی که از پول خود همین مردم تهیه کرده بود، خود این مردم را به قتل رساند! ما جرایم او را می‌دانیم، و اینها هم که شما می‌گویید جرایم حکومت اوست. و الآن حکومت او نیست که شما می‌شمارید ... قدری هم اگر سابقاً بوده است، البته با دست شاه بوده است. ما این جرایم را می‌دانیم؛ و می‌دانید که در خود ایران بیشتر از آنجاها این جرایم جاری بوده است. و حالا بحمد الله دست او کوتاه شد و ملت ما پیروز شده‌اند.
و الآن گرفتاری ملت ما زیاد است و ما هم با همه مستضعفین که در عالَم هستند، با آنها همه مصاحِب (3) هستیم و تمام مستکبرین را محکوم می‌کنیم. و ما اگر قدرت داشته باشیم تمام مستکبرین را از بین خواهیم برد. و من امیدوارم که این نهضت اسلامی ایران برای همه مستضعفین سرمشق باشد که پیروزی را به دست بیاورند؛ و این رمزی که در ایران‌