سخنرانی
زمان: 17 فروردین 1358 / 8 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: رمز پیروزی، آرزوی شهادت
حضار: جمعی از رهبران سیاسی فلسطین- مسلمانان لیبی، عراق و مصر و مبارزین عرب زبان ایران
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
رمز پیروزی انقلاب اسلامی
من از اینکه آقایان از راه دور آمدند برای تفقد از ما و ملت ما تشکر می‌کنم. ملت ما قبل از اینکه نهضتشان انسانی باشد، اسلامی است و انسانی. همان انسانیتی که اسلام برای او شأن قائل است. ما به قدرت طبیعی بر این مشاکل و بر این مصیبتهایی که وارد شده است فائق نیامده ایم؛ برای اینکه قدرت ما به حَسَب طبیعتْ یک قدرت بسیار ناچیزی بود در مقابل قدرتهای بسیار بزرگ مثل قدرت امریکا و قدرت شاه سابق، با آن ابزاری که اینها در دست داشتند. ما به اینها که غلبه کردیم، ملت ما که در این نهضت پیروز شد، این فقط برای اتکال به خدا بود. در ملت ما یک تحولی حاصل شد که آن تحول سابقه نداشت؛ آن تحول اینطور بود که شهادت را برای خودشان فوز عظیم می‌دانستند. جوانهای ما الآن هم پیش من می‌آیند، بعضی از آنها، و می‌گویند که شما دعا کنید که ما شهید بشویم! این رمزِ پیروزی بود که همان طوری که در صدر اسلامْ مسلمین با این رمز پیش بردند، ملت ما هم با این رمز پیش برد؛ و با این رمز است که ملتها می‌توانند پیش ببرند.
راه آزادی ملتها
شماها منتظر این نباشید که دولتهای شما برای شما کار بکنند. من دولتهای عربی را بیش از پانزده سال است که نصیحت کردم که با هم متحد بشوند و «قدس» را نجات‌