سخنرانی
زمان: 5 بعدازظهر 17 فروردین 1358 / 8 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: سهم کودکان و نوجوانان در نهضت
حضار: عده‌ای از دانش آموزان جنوب شهر تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
افتخار به نسل جوان مسلمان
من از جهتی نگرانم و از جهتی خوشحال. از این جهت که به حَسَب قراردادهای دولتها و برای اثبات اشکالاتی اگر به نهضت ما بخواهند وارد کنند، شانزده ساله کمتر را اجازه اخذ رأی از آنها نداده‌اند. از این جهت متأثرم. و از تأثر این فرزندانم - که - برای خاطر اینکه به آنها این اجازه نداده‌اند نیز متأثرم. لکن از این جهت که این شور و شعف را در شما فرزندان عزیزم می‌بینم و این توجهی که شما به امور اجتماعی خودتان دارید و این عُلقه‌ای (1) که به اسلام و کشور اسلامی خودتان دارید، خیلی مسرورم. اینطور نیست که جلوگیری از اخذ رأی به حساب نیاوردن شما فرزندان عزیز باشد. این برای یک مرسوماتی است که در دنیا هست و ما هم ناچار، برای رفع اشکالات به رفراندم، باید تا حدودی مراعات کنیم ... نگویید که شما را خدای نخواسته به حساب نیاورده‌اند. شما عزیزان ما هستید. شما خزائن این مملکت برای دوره‌های آتی هستید. ما به شما افتخار می‌کنیم که اینطور شور و شعف دارید در امور اجتماعی خودتان، در امور سیاسی خودتان. و ما از شما معذرت می‌خواهیم که یک همچو [منعی‌] را به حسب التزاماتی که هست و به حسب مصالحی که بوده است این مسئله واقع شده است.
نقش کودکان و نوجوانان در انقلاب اسلامی
شما نگران نباشید. شما در این نهضت شرکت داشتید؛ شما هم خون دادید، شما هم‌