باید باز به همت همه اقشار ایران و به همت والای مرد و زن ایران، اشخاصی که متعهد هستند، اشخاصی که سالم هستند، اشخاصی که بصیرت دارند و هیچ انحراف ندارند و بر صراط مستقیم انسانیتند، به مجالس و مجلس شورا بفرستیم؛ تا اینکه ان شاء الله اسلام به آن معنایی که هست، اسلام به آن حقیقتی که هست، در ایران پیاده بشود. اسلامِ مثل صدر اسلام، نه اسلامی که در زمان این پدر و پسر کوبیده شده بود و هیچ یک از مظاهرش را ما نمی‌توانستیم ارائه بدهیم. باید اسلام را ما ارائه بدهیم به آنطوری که هست، قرآن را ارائه بدهیم به آنطوری که هست. اگر قرآن و اسلام - آنطور که هست - عرضه بشود به دنیا، همه مشتری او هستند. انحرافات برای این است که اسلام را نشناخته‌اند؛ اگر اسلام را بشناسند و احکام اسلام را ادراک کنند، همه مشتری او هستند.
تبلیغات مسموم عمال امریکا
من به شما جوانان محترم باز هم تذکر می‌دهم که این وحدت کلمه خودتان را از دست ندهید. اشخاصی که در کارخانه‌ها می‌آیند و سمپاشی می‌کنند، اینها عمال اجانب هستند و بیشتر احتمال می‌رود که عمال امریکا باشند. به اینها اعتنا نکنید، به اینها محل نگذارید؛ اینها فساد می‌خواهند بکنند، اینها می‌خواهند ایران را به حال اول برگردانند، اینها منافعشان به این است که دزدی در راه باشد، منافعشان به این است که چپاولگری باشد. اگر عدل اسلامی باشد دست چپاولگرها کوتاه است؛ و اینها نمی‌خواهند دست چپاولگرها کوتاه باشد. اینها که در کارخانه‌ها می‌آیند و تبلیغات می‌کنند، اینها «به صورت» یک نحو تبلیغاتی که مردم بپسندند می‌کنند لکن در واقع می‌خواهند همان مسائل سابق را پیش بیاورند. باید با دقت ملاحظه کنید، با هوشیاری با آنها مواجه بشوید؛ نگذارید آنها رخنه کنند در بین جوانان ما. خداوند ان شاء الله شماها را حفظ کند از شرّ شیاطین، و مملکت ما را حفظ کند از شرّ اشرار و از اجانب؛ و مملکت ما مستقل و آزاد برای خودمان باشد، خودمان در آن کار بکنیم و خودمان استفاده از آن بکنیم. سلام بر شما دوستان عزیز. و رحمة الله و برکاته.