سخنرانی
زمان: 19 فروردین 1358 / 10 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: قدرت ملت - خرابیهای ایران - در راه سازندگی
حضار: کارکنان مخابرات
بسم الله الرحمن الرحیم
نقش کارکنان مخابرات در پیروزی انقلاب اسلامی
من می‌دانم که دستگاه مخابراتی به ما خیلی کمک کرده. همان وقتی که ما در خارج بودیم باز آنها، در صورتی که همه چیز سانسور بود، به ما کمک می‌کردند و مخابرات ما را درست می‌گرفتند و می‌رساندند ... من از همه این آقایان و از همه شماها متشکر هستم. و شما سهیم هستید در این نهضت و امیدوارم که باز با شرکت شما آقایان و سایر اقشار ملت، این نهضت به آخر برسد.
این نهضت الآن بین راه است؛ یعنی بحمد الله دست اجانب را تا آن مقداری که می‌شود کوتاه کردیم، و عمال اجانب هم - که در رأسش محمدرضا بود - آنها هم خارج شدند؛ و به همت ملت و خواست خدای تبارک و تعالی تا اینجا رسیدیم. و از اینجا به بعد هم که قضیه سازندگی هست و قضیه ریشه کن کردن این اقشاری، که باز از آنها ریشه‌های فاسدی در کشور ما هست که اینها خیلی‌شان از عمال امریکا هستند ولو با یک چهره دیگر.
برتری قدرت ملت
و باید همه ما با هم متصل باشیم و گمان نکنیم که کار تمام شده و به آخر رسیده است. باید ما نیمه راه، خودمان را ببینیم که تا آخر راه با قدرت و قوه جلو برویم؛ باید همه ما با هم [به پیش برویم‌] همان طوری که ملاحظه کردید به واسطه وحدت کلمه ملت و به واسطه توجه به اسلام و دیانت، این راه را تا اینجا آمده ایم. در صورتی که قدرتْ دست‌