تقریظ
زمان: 11 بهمن 1357 / 2 ربیع الاول 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: تقدیر از زحمات آقای یزدی در ایام اقامت در فرانسه
مخاطب: یزدی، ابراهیم
بسمه تعالی
در سفری که ناچار به پاریس منتهی شد، جناب آقای دکتر یزدی از لحظه اول همراهی نمودند و مدت چهار ماه و چند روز تحمل زحماتی ارزنده نمودند و خدمات ارزنده‌ای به نهضت مقدس کردند، و در این چند ماه با کمال صداقت و امانت تقبل اموری چند را نمودند، امید است خدای متعال ایشان را اجر و توفیق عنایت فرماید.
2 ع 1 99
روح الله الموسوی الخمینی