بیانات
زمان: 18 بهمن 1357 / 9 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: استفاده‌های نامشروع رژیم فاسد از رسانه‌های گروهی
مخاطب: عمومی
بسم الله الرحمن الرحیم
دستگاه‌هایی در این مملکت بوده و هست که بایستی در خدمت مردم می‌بودند؛ (1) ولی رژیم غاصب و فاسد در گذشته از آنها در راه هدفهای نامشروع خود و گسترش فساد استفاده کرده است. (2)