سخنرانی
زمان: 19 بهمن 1357 / 10 ربیع الاول 1399
مکان: تهران، مدرسه علوی
موضوع: سلسله پهلوی دست نشانده بیگانگان - ایستادگی ملت در برابر ابرقدرتها - وحدت کلمه
مناسبت: راهپیمایی در حمایت از دولت موقت
حضار: بازرگانان و اهالی بازار تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
سلسله پهلوی دست نشانده اجانب
ایشان فرمودند که پانزده سال، (1) و من عرض می‌کنم که پنجاه و هفت - هشت سال. رنج ملت ما از زمان رضا شاه شروع شد و کسانی که آن زمان سیاه را به خاطر دارند می‌دانند که رضا شاه با این ملت چه کرد. رضا شاه، به حسَب آنچه در رادیو دهلی بود، منصوب از طرف انگلستان بود. برای سرکوبی ملت ما! و بعد از رضا شاه، محمدرضا از طرف قوای ثلاثه، از طرف امریکا و انگلستان و شوروی، تحمیل شد بر ما؛ چنانچه در کتاب خودش این مطلب را دارد که آنها صلاح دیدند که من باشم. البته آنها صلاح خودشان را دیدند! برای اینکه نوکری بهتر از او که همه خزاین ملت ما را به آنها بدهد تسلیم کند و مملکت ما را از حیث کشاورزی، از حیث بازرگانی، از همه چیزها عقب رانده کند و به نفع آنها بکند [نداشتند]؛ البته آنها او را «مأمور» کردند و خودش هم می‌گوید «مأموریت برای وطنم»!! این «مأموریت» همان است، نه اینکه یک چیز دیگر بوده [باشد].
ایستادگی ملت در برابر ابرقدرتها
می‌دانید که بعد از آن سالهای رنج و عقده‌هایی که ملت ما پیدا کرد، به قیام همگانی‌