تلگراف تشکر از آقای خویی (تبریک بازگشت امام به ایران)
 •   تلگراف
  زمان: 15 اسفند 1357 / 7 ربیع الثانی 1399
  مکان: قم
  موضوع: پیام تشکر (1)
  مخاطب: خویی، سید ابوالقاسم
  بسمه تعالی
  حضرت آیت الله آقای خویی - دامت برکاته
  تلگراف شریف در تفقد از اینجانب واصل و موجب تشکر گردید. عظمت اسلام و مسلمین را خواستارم.
  قم 7 ع 2 99
  خمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>