هستیم و باید باشیم. دستور اسلام است که همه باید مُعْتَصِم بحبل الله باشیم. همه باید متفرق نباشیم، جدا از هم نباشیم. فکر جدایی فکر غلط است؛ این وحدت را به هم نزنید، این نهضت را خاموش نکنید، خیانت به اسلام نکنید. تمام قوا باید با هم مجتمع بشوند تا در مقابل قوایی که از شیطان است - از اجنبی است - بتوانید ایستادگی کنید. شما دیدید که با وحدت کلمه قدرتهای بزرگ را درهم شکستید؛ این قدرت را حفظ کنید. اگر خدای نخواسته در این قدرت خلل واقع بشود، منتظر مصیبت باشید. خداوند پشتیبان همه شما باشد. خداوند پشتیبان کشور ما باشد. امام زمان - سلام الله علیه - پشتیبان این ملت است. من از همه اهالی محترم گیلان و از تمام اقشار ملت ایران و اهالی انزلی تشکر می‌کنم، و پرسنل نیروی دریایی را برادر خود می‌دانم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌