سخنرانی
زمان: بعدازظهر 4 اردیبهشت 1358 / 26 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: حفظ وحدت کلمه
حضار: گروهی از اعضای منتخب سازمانهای مختلف دولتی
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
حفظ وحدت همه اقشار و گروهها و اسلامی بودن انقلاب بود که توانستیم به نتیجه مورد نظر برسیم. اما سعی می‌شود که با تحریکات مختلف این وحدت کلمه و همبستگی کلیه مردم ایران نادیده گرفته شود.
نباید چاپ مقاله‌ای در یک روزنامه (1) باعث و بانی تحریکاتی در جامعه بشود؛ چرا که [با] وحدت بود که توانستیم بر دشمنان پیروز شویم. و هیچ مسئله‌ای نباید باعث شود که این وحدت کلمه از میان برود، که به نفع دشمنان ماست.