سخنرانی
زمان: 8 اردیبهشت 1358 / 1 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: سهیم بودن همه اقشار در انقلاب اسلامی
حضار: جمعی از اهالی ورامین و قصر شیرین، و کارگران سازمان آب
بسم الله الرحمن الرحیم
مشارکت همه اقشار در پیروزی انقلاب
من با هر قشری که از ملت بزرگ اسلام و ملت عظیم ایران مواجه می‌شوم، می‌بینم که به ما حق دارند. من هر قشری را که ملاقات می‌کنم، می‌بینم که حق خاصی به ما دارند. آقایان محترم و جوانان معظم ورامین، به ما حق ویژه‌ای دارند؛ آنها در 15 خرداد زحمت کشیدند و جوانان خودشان را از دست دادند (1) و برای اسلام فعالیت کردند؛ و تاکنون هم به فعالیت خود باقی هستند. کارکنان آب، به ما، به اسلام، حق دارند؛ سهم بسزایی دارند. آنها برای اسلام و برای مسلمین فعالیت کردند. تمام اقشار ملت سهیم در این حق هستند. اگر نیروی بزرگ ملت، با وحدت کلمه و با اتکا به خدای عظیم نبود، نمی‌دانم که حالا حال ما چه بود؛ در زندانها به سر می‌بردیم یا در تبعید.
این همت بزرگ شما جوانان بود و این اراده قاطع ملت ما بود که با توجه به خدای بزرگ، این نهضت را پیش بردید؛ و ما را در بین دنیا روسفید کردید و اسلام را بلند کردید. شما به اسلام حق پیدا کردید؛ چنانچه اسلام به همه حق دارد. اسلام حق هدایت دارد بر همه. ما خدمتگزار هستیم؛ و شما که خدمت به اسلام کردید، اسلام برای شما حق قائل است.
تفرقه اندازان
لکن باید توجه داشته باشید که باز پیروزی به آخر نرسیده است؛ ما مراحلی داریم که