کارمندان و کارگران اینطور مسائل حل بشود. اگر این مسائل حل نشود، فرهنگ ما همان فرهنگ باشد، وزارتخانه‌های ما همان وزارتخانه‌ها باشد، افراد وزارتخانه‌ها باز همان باشد، ادارات ما باز همان ادارات باشد، و مردم ما باز همان افکار را داشته باشند که در زمان طاغوت داشتند، من خوف این را دارم که شکستی به ما وارد بشود که دیگر جبران نتوانیم بکنیم. باید همه با هم، همه مکلفیم - تکلیفْ تکلیف خدایی است - همه مکلفیم که اسلام و کشور را نجات بدهیم.
شکست مکاتب با عرضه صحیح اسلام
در سالهای طولانی کوشش کردند برای اینکه اسلام را مخفی نگه دارند؛ نگذارند اسلام آنطور که هست در خارج عرضه بشود. اگر اسلام به آنطوری که هست عرضه بشود، مکتبهای دیگر عقب می‌نشینند، مکتبهای دیگر شکست می‌خورند. لکن آنهایی که می‌خواستند مملکت ما را هر چه دارد ببرند و همه چیزهای ما را غارت کنند، مخازن ما را ببرند، آنها در سالهای طولانی نقشه کشیدند و اسلام را به آنطوری که بود مخفی کردند حتی از خود مسلمین. حتی جوانهای ما بی‌اطلاعند از اسلام، و جز صورتی اطلاع ندارند. اگر ان شاء الله ما توفیق پیدا بکنیم و جمهوری اسلامی را با همه احکامی که دارد، با همه احکام نورانی که از طرف خداوند تعالی برای سعادت بشر آمده است، ما بتوانیم پیاده بکنیم و با همت همه اقشار ملت و شما جوانهای برومند بتوانیم پیاده بکنیم، سعادتمند خواهیم شد.
مأموران دست نشانده
کشور ما همه چیز دارد؛ کشور ما یک کشور غنی‌ای است که مخازن زیرزمینی بسیار دارد؛ بیشتر از آن مقداری که احتیاج است، (1) دارد. یک کشور غنی‌ای است لکن دستهایی که می‌خواستند این ثروت ما را ببرند، اینها نمی‌گذارند که ایران به آنطوری که باید و شاید اداره بشود؛ و در هر چندی یک مأموری می‌گمارند برای اینکه مردم را یا.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>