تذکر دادید که ما در محبس بودیم. پادگانها محبس بود، ایران محبس بود؛ ایران محبس 35 میلیون جمعیت بود! ما در مدرسه‌ها محبوس بودیم، شما در پادگانها، بازاریها در بازار، اداریها در اداره؛ همه محبوس بودید. امروز خدای تبارک و تعالی به ما منت گذاشت و آزادی را نصیب ما کرد که همه آزادانه در اینجا مجتمع هستیم، و مسائل خودمان را طرح می‌کنیم. ما از این به بعد احتیاج به این اجتماعات داریم.
حرکات مذبوحانه گروهکها
نهضت ما به آخر نرسیده است. ما در بین راه هستیم. ما تاکنون موانع را به مقدار بزرگی از راه برداشتیم؛ و ان شاء الله این ریشه‌های گندیده را هم از بن درمی‌آوریم. این نوکرهای چپ و راست - این انگلها، این چپاولگران و معاونین چپاولگران - بدانند این حرکات مذبوحانه را نمی‌توانند ادامه دهند. با ترور شخص میدان برای آنها باز نخواهد شد. ملت ما همه مبارزند، ملت ما همه سربازند؛ زن و مردِ ملت ما سربازند. این انگلهای جامعه، اینها که می‌خواهند نفت ما را باز به جیب امریکا بریزند، اینها که یا چپگرا یا راستگرا هستند - اینها - باید بدانند که گذشتْ آن زمان! دیگر نمی‌توانند اعاده بدهند آن رژیم یا نظیر آن رژیم را. به جای خود بنشینید! مثل خفاش از سوراخها بیرون نیایید! ترور برای شما فایده ندارد. جوانان ما همه برای شهادت حاضرند. مرد و زن ما برای شهادت حاضرند.
برادران من! ما راه را تا بین راه آمده ایم و باید به آخر برسانیم. باید این نهضت را حفظ کنید. شما باید این آتش روشن را روشنتر کنید. اگر خدای نخواسته لطمه‌ای به این نهضت وارد بشود، تا آخر اسارت است؛ و نخواهد شد. این نهضت به ثمر خواهد رسید. و حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی - که حافظ همه سعادتهاست و حافظ استقلال مملکت ما و حافظ آزادی ملت ماست - برقرار خواهد شد. خداوند تمام شما را، همه مردان و زنان را، سربازان و دانشجویان را سلامت و سعادت و عزت، عنایت فرماید. خداوند این نهضت را افروخته تر کند. خداوند دست جنایتکاران را قطع کند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>