نهراسیدن ملت از حرکات مذبوحانه
از یزد آمده‌اند، خداوند تأیید کند آنها را؛ از عشایر آمده‌اند، از مَمَسنی آمده‌اند، خداوند تأیید کند آنها را. دانشگاهی و غیر دانشگاهی با هم مجتمع، مدرسه‌ای و بازاری با هم مجتمع، کوهستانی و شهرستانی با هم مجتمع، همه با هم این نهضت را به پیش می‌بریم. با این اراده مصمم که ملت ما دارد، و با آن اراده‌ای که سد بزرگ رژیم منحوس را در هم شکست، این پشه‌های ضعیف نمی‌توانند خودنمایی کنند. ملت ما از ترور نمی ترسد. ملت ما شهادت را فوز عظیم می‌داند.
برادران! این نهضت را حفظ کنید. مستقیم باشید: إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أن تَقُوموا للَّه؛ یک موعظه، فقط یک موعظه، خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم به شماها کرده است؛ اینکه نهضت کنید و برای خدا نهضت کنید. اگر نهضت برای خدا باشد، از شهادت خوف نیست. شکست در نهضتی که برای خدا باشد نیست. مسلمین صدر اسلام می‌گفتند اگر بکشیم بهشت است، و اگر کشته شویم بهشت است. شما هم همین طور هستید.
خداوند همه شما را و همه ملت ایران را، و همه ملتهای مسلمین را به سعادت و سلامت برساند. خداوند شما مجتمع را برای اسلام حفظ کند. همه با هم به پیش باید برویم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌