پیام
زمان: 22 اردیبهشت 1358 / 15 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: تشکر از تلگراف تبریک
مناسبت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران
مخاطب: کیم ایل سونگ (رئیس جمهوری دمکراتیک خلق کره)
بسمه تعالی
15 ج 2 99
حضرت کیم ایل سونگ، رئیس جمهوری دمکراتیک خلق کره
تلگراف محبت آمیز آن حضرت در مورد پیروزی جمهوری اسلامی ملت شریف واصل و موجب تشکر گردید. از خداوند تعالی سعادت و رستگاری خلق کره را مسئلت داشته و امیدوارم جمهوری اسلامی ما که بر اساس اتحاد کلمه و بر مبنای انقلاب پر ارج اسلامی و محو رژیم طاغوتی بنا شده، در همبستگی و اتفاق ملل جهان و آسایش افراد نقش مؤثری داشته باشد.
روح الله الموسوی الخمینی‌