گفتگو
زمان: 23 اردیبهشت 1358 / 16 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: گفتگو با جمعی از دانشگاهیان سودان
مناسبت: تبریک پیروزی انقلاب توسط نمایندگان مسلمانان و دانشجویان سودانی
حضار: آقایان: عباس بشیر - سلیمان احمد حامد (رئیس اتحادیه دانشجویان دانشگاه اسلامی سودان) و همراهان
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
[مترجم: ایشان می‌گویند که برای تبریک به شما در مورد پیروزی انقلاب و همچنین تشکیل جمهوری اسلامی آمده ایم، و تلگرافی هم جهت این موضوع خدمت شما فرستادیم.
مردم سودان به اکثر اطلاعاتی که در روزنامه‌ها و مجلات خارجی پیرامون انقلاب ایران انعکاس می‌یابد، اعتماد ندارند؛ چون بیشتر آنها حقیقت ندارد. و از این جهت ما نیاز به یک سلسله اطلاعات صحیح و اصیل در مورد انقلاب اسلامی داریم که در اختیار ما گذاشته شود.]
امام: خوب، این را باید با آقایان دیگر تماس بگیرید نه با من؛ من وقت چنین کارهایی را ندارم. با مدرسین اینجا تماس بگیرند و ....
[مترجم: ایشان می‌خواهند بدانند که پس از تشکیل جمهوری اسلامی مراحل بعدی چیست؟]
امام: این هم چیزی نیست که من [جواب بدهم‌]؛ می‌توانند با آقای منتظری تماس بگیرند و با ایشان صحبت کنند. من وقت این کار را ندارم.
[مترجم: ما از جانب دانشجویان و همچنین از جانب ملت سودان، پیروزی انقلاب و همچنین تشکیل جمهوری اسلامی را تبریک عرض می‌کنیم.]
امام: باید تشکر کنیم که آمده اید به ایران. سلام مرا به همه دانشجویان و مردم برسانید.