شرع برایش فلان جزا را قرار داده‌اند، اگر این جزا نباشد امثالش زیاد می‌شود. آن کسی که رفته مثلاً با زن کسی چه کرده است، اگر چنانچه این را جزا به او ندهند، خوب، این فحشا زیاد می‌شود. جلو فحشا را باید گرفت. دزدها را می‌گرفتند و می‌بردند توی حبس، آنجا تعلیم دزدی می‌کردند! می‌گفتند کلاس باز شده برای کیفیت جیب بری! و چه جور جیب بری، بهتر است؟! اگر چهار تا دزد که روی موازینی که البته هست، بگیرند و جزای آنها را بدهند، دست دزدی از ایران قطع می‌شود، از عالم قطع می‌شود. چهار نفر دزد را به آنطوری که شارع فرموده است - آن شارعی که راضی نیست به یک بشر که هیچ، به یک حیوان ظلم بشود - امر می‌کند که باید که این جرم را کرده است این حد را هم بخورد. این برای این است که مصلحت بشر را دارد ملاحظه می‌کند، برای حفظ حقوق بشر است. حدود الهی برای حفظ حقوق بشر است. بشر - همه - حقّ حیات دارند؛ اگر نکشند این آدم جانی را و این آدمی که آدم کشته است، آدمکشی زیاد می‌شود. اگر به جرم دزدی، چهار نفر را که دزدی کرده‌اند و رفتند منزل مردم مالش را از بین برده‌اند، جزا به آنها ندهند، جنایت زیاد می‌شود. گرفتن و بردن توی حبس و نگه داشتن و در همان جا هم باز جیب بری را تعلیم و تعلم کردن - این - اسبابِ زیادی‌اش می‌شود. این را حبس نباید کرد؛ باید همان جزایی که گفتند بکنند و رهایش کنند برود. دیگر [زیاد] نمی‌شود. اگر آن کسی که به نوامیس مردم [تعرض‌] کرده است، با آن شرایطی که دارد بیاورند بکشند، دیگر این زیاد نمی‌شود. حق بشر را اسلام دارد ادا می‌کند.
شما که فریاد «حقوق بشر» می‌زنید می‌خواهید حقوق بشر را ضایع کنید و پایمال کنید ...
. این همه بشر کشته شده است، حق ندارند دو تا بشری که این همه را کشته [اند، مجازات کنند] حالا کشتن خلاف حق بشر است؟ آخر این حرف است در عالم؟ منطق است این منطق؟
حکومت اسلامی و آرمانهای انسانی
ما امیدواریم که یک حکومت عدل اسلامی بتوانیم ایجاد کنیم؛ دعا کنید بشود، ان شاء الله. آن وقت مردم عالم می‌فهمند که حکومت اسلام یعنی چه؛ چی هست. الآن‌