پیام
زمان: 28 فروردین 1358 / 19 جمادی الاول 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: پاسخ پیام تبریک
مخاطب: احمد حسن البکر (رئیس جمهوری عراق)
بسم الله الرحمن الرحیم
19 ج 1 99
جناب آقای احمد حسن البکر، رئیس جمهور کشور عراق
پیام مودت آمیز آن جناب در مورد استقرار جمهوری اسلامی واصل و موجب تشکر شد. نهضت انفجاری ایران در اثر دیکتاتوری و اختناق و فشار رژیم پهلوی هشداری بود برای همه مستکبرین در مقابل مستضعفین. من امیدوارم همه دولتها با ملتهای خود با مسالمت رفتار کنند. دولتها باید در خدمت ملتها باشند و ملتها پشتیبان آنان، تا آسایش برای همگان باشد. عاقبتِ اختناقها انفجار است و آن، نه صلاح ملت است و نه صلاح دولت. خداوند تعالی توفیق سِلْم و سعادت به همه عنایت فرماید. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی