گمان می‌کنند با ترور کار آنها درست می‌شود. این ترور (1) ثابت کرد که ملت ایران هرچه خون ببیند و هرچه رنج ببیند قویتر می‌شود. اراده آهنین ملت ما آنطور نیست که بتوان با این حرکات مذبوحانه به او شکست داد. ملت ما راه خودش را یافته است و از پا نمی نشیند تا اینکه اسلام عزیز را پیاده کند، تا آنکه دست همه خائنان را قطع کند؛ تا آنکه مفتخواران را از مفتخواری منع کند.
وابستگان به امریکا و مدعیان دمکراسی
شماای برادران من! ای برادران عشایری من! آگاه باشید نگذارید تبلیغات سوء اینها در جوانان شما تأثیر کند. اینها را راه ندهید در بین خودتان که با تبلیغات خودشان بخواهند باز مسائل سابق را برگردانند و امریکا را بر خزائن ما مسلط کنند. اینها پیوستگان به امریکا هستند با هر صورتی که هستند.
آنهایی که به اسم دمکراتیک (2) می‌خواهند نهضت ما را شکست بدهند بستگان امریکا هستند. و باید بدانند با این حرفها نخواهند اینها به آمال خودشان برسند. آنها که به اسم توده‌ها (3) می‌خواهند توده‌های محروم را محرومتر کنند و دست اجانب را به ایران باز کنند، باید بدانند که گذشت دیگر. با این حرکات نمی‌توانند وسایل سابق را اعاده بدهند. ملت ما با وحدت خود و توجه به اسلام عزیز نهضت را به پیش برده است، و به پیش خواهد برد. نهضت ما ... فرو نمی‌نشیند، مگر آنکه تمام آمال اسلامی تحقق پیدا بکند.
سلام و درود من بر همه ملت ایران. سلام و درود من بر عشایر ایران. سلام و درود من بر عشایر بختیاری.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>