برادرهای ایرانی ما را هم هوشیار کند؛ هم توجه به ایشان بدهد که گوش به این حرفهایی که اینها می‌آیند می‌زنند - اینها همه غرض دارند، مرض دارند - گوش به حرف اینها ندهند. همه با هم برادروار ان شاء الله به زندگی خودشان ادامه بدهند. و آنجا، در سرحدات شما، در مرزهایی که شما هستید، مسئولیت در مرز خیلی زیادتر هست؛ چنانکه در مرکز هم زیاد است. اینجا یک نحو مسئولیتی است برای اهل مرکز، آنجا یک نحو مسئولیتی است برای اهل مرز. مرزنشینها به وظیفه شرعی مرزنشینی‌شان عمل بکنند، و مرکزنشینها به وظیفه شرعی مرکزنشینی‌شان عمل بکنند، تا ان شاء الله با وحدت کلمه و رفع اختلافات و نبودن اختلافات و نترسیدن - اینها می‌ترسانند - منتشر کرده بودند که مسلمانان می‌خواهند یهودیها را قتل عام کنند! چند روز پیش از این، یهودیها رؤسایشان آمده بودند اینجا. گفتیم که خوب، شما دیدید که مسلمانها پیروز شدند، یهودیها هم دارند زندگی‌شان را می‌کنند؛ به یهودیها کاری ندارند. اینها می‌خواهند نگذارند که دو نفر با هم باشند. و ما باید علاج کنیم این درد را به اینکه در مقابل آنها بایستیم و با هم باشیم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‌