بیانات
زمان: 28 اردیبهشت 1358 / 21 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: عدم تمایز و تفاوت میان ملتهای مسلمان
مخاطب: گروهی از بانوان اهوازی
[گروهی از زنان اهواز، ضمن دیدار با امام، استقرار جمهوری اسلامی را تبریک و شهادت استاد مطهری را تسلیت گفتند. آنان، جواهرات و پول نقد خود را جهت کمک به خانه سازی مستضعفان به حضور امام تقدیم داشتند. امام در این دیدار فرمودند:]
من به وسیله شما به همه بانوان آن حدود سلام عرض می‌کنم، و این پیام مربوط به همه است. اسلام، مابین عرب و عجم و ترک و کرد، هیچ فرقی نگذاشته است و ما مفتخریم که اسلام از میان عرب برخاسته، و در عین حال عرب را بر عجم و عجم را بر عرب برتری نداده است.