پیام
زمان: 1358 هجری شمسی / 1399 هجری قمری
مکان: قم
موضوع: همبستگی ملتهای اسلامی
مخاطب: ضیاء الحق (رئیس جمهور پاکستان)
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت ارتشبد ضیاء الحق رئیس جمهور پاکستان
مرقوم شریف مبنی بر تفقد از اینجانب و اظهار همبستگی بین دو ملت بزرگ اسلامی ایران و پاکستان واصل و موجب مسرت گردید. همبستگی بزرگ اسلامی که در رأس تمام همبستگیها است، ملتهای اسلامی را باید آنچنان وحدت بخشد که هیچ دولت اجنبی خیال سلطه بر کشورهای اسلامی را به سر نپروراند.
مع الأسف از زمانهای طولانی که کارشناسان خارجی به کشورهای شرقی و اسلامی راه یافته‌اند، کوشش نموده‌اند که ملتهای اسلامی را گروه بندی کرده و با تبلیغات دامنه دار خود و وابستگان به سیاست مخرب خود آنان را از هم جدا نگه دارند و احیاناً در مقابل یکدیگر به موضعگیری وا دارند. ما در طول تاریخ و در این پنجاه و چند ساله حکومت سلسله پهلوی وابسته به اجانب، شاهد جنایتهای طاقتفرسا و خیانتهای بیحساب بوده ایم. ملت شریف اسلامی ما در این مدت مواجه با اختناقها و اسارتها بوده است و از مزایای اسلامی و انسانی و حقوق بشر محروم گردیده.
قیام 15 خرداد نقطه عطفی در تاریخ کشور و ملت ستمدیده ما بود و در یکی دو سال اخیر به شکوفایی رسید و با قدرت ایمان و وحدت کلمه به خواست خداوند متعال دست ستمکاران و غارتگران را که تا دندان مسلح بودند، کوتاه کرد. و امید است با اتکال به خدای متعال و وحدت کلمه همه قشرها بر جمیع مشکلات غلبه کند.
ما با سوابق تاریخی و ملی و بالاتر از همه اسلامی که با پاکستان داریم، لازم است‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>