باشد و من امیدوارم که توفیق پیدا بکنید و بانک شما یکوقت بانک اول باشد و سایر بانکها که بر مبنای بهره برداری و بر مبنای خلاف و فساد است، اینها از بین بروند، یا بهره‌ها از بین بروند که همه اسلامی بشوند، آن وقت شما هم یکی از بانکها. اگر اسلامی شدند آنها هم بمانند، و الّا بالاخره باید برچیده بشوند اگر اسلامی نشوند. ان شاء الله که موفق و مؤید باشید.
[سرپرست هیأت: شنیدم که برای اینکه همه بتوانند دارای سهم باشند حداقل صد تومان و حداکثر صدهزار تومان گذاشته‌اند که همه بتوانند و آقایان ضمناً علاقه مندند که افتخار بدهید به ایشان و این هم مشوقی است برای آنها.]
... یک سهم هم من، ان شاء الله که موفق و مؤید باشید.
[و در خاتمه اساسنامه این بانک که طرز و نحوه عملکرد این بانک را مشخص می‌کرد، تقدیم امام شد. و امام فرمود:]
ان شاء الله موفق باشید. خداوند تأیید کند شماها را. سلامت باشید. خداحافظ شما.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>