هم. اگر جلو این را نگیریم، این ریشه‌های فاسد کم کم رشد می‌کنند. افراد هم را پیدا می‌کنند، باهم مجتمع می‌شوند. اگر ما جلو اینها را نگیریم، شما مادرها جلو نگیرید، شما خواهرها جلو نگیرید، شما برادرها جلو نگیرید، رشد می‌کنند آنها. و رشد کردن آنها موجب این می‌شود که باز زندگی ما تباه بشود؛ باز مملکت ما به تباهی کشیده بشود. الآن ما همه موظفیم، شما موظفید؛ من موظفم. من یک طلبه موظف و دعاگو به شما؛ شما یک بانوی محترمه موظف؛ آقا یک آقای محترم موظف؛ همه موظفیم که توجه داشته باشیم که این نهضت را همان طور که تا حالا آوردیم حفظ کنیم و نگذاریم که اخلال در آن بشود.
از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه شما را می‌خواهم. خداوند همه‌تان را تأیید کند. باز تکرار می‌کنم این را که من تشکر می‌کنم از شما که در موقعی که ما گرفتار بودیم شما خدمت کردید.