کشورها باشد، دست آنها کوتاه خواهد شد. می‌خواهند مسلمانِ صحیح مؤمن، مؤمن بالله، آنکه شهادت را فوز می‌داند، در این مملکت نباشد. دیدند که اینهایی که دست آنها را کوتاه کردند همینها بودند که توی خیابان ریختند زن و مرد و فریاد کردند اسلام. اینها از اسلام می‌ترسند.
برگزیدن نماینده معتقد به جمهوری اسلامی
آن برنامه قلیل المدت و کم مدت؛ این برنامه دراز مدت. و این مطلبی است که من به شما عرض می‌کنم، و شما به برادرها و خواهرهای من از قول من عرض کنید که مطلب این است. همه با هم و مسئله، مسئله جمهوری اسلام.
بعد هم که ان شاء الله می‌خواهید وکلا تعیین بکنید، هر جور وکیلی برای هر محلی که می‌خواهید تعیین بکنید، وکیلی که جمهوری اسلامی را اعتقاد دارد .... اگر وکیلی باشد که اینجایش پینه بسته از شدت سجده ولیکن جمهوری اسلامی را نمی‌خواهد، این به درد شما نمی‌خورد. و اگر وکیلی باشد که بدانید دشمن با رژیم منحوس بود و دشمن با امریکا و شوروی بود لکن جمهوری اسلامی را نمی‌خواهد، این وکیل را وکیل تعیین نکنید. وکیلی که تعیین می‌کنید آنی است که جمهوری اسلامی را عقیده داشته باشد؛ نه چهار روزی که حالا می‌خواهد وکالت بکند بگوید جمهوری اسلامی! ما یک نفر را داشتیم که می‌خواست وکیل بشود؛ می‌گفتند که این آدم در ایامی که می‌خواهند رأی بگیرند نماز می‌خواند! این جور نباشد. خودتان فهمیده باشید؛ بین خودتان زندگی کرده باشد. فهمیده باشید که مسیر همان مسیری است که شما دارید. اگر یک نفر آدمی باشد که فیلسوف باشد، یک آدمی باشد که تمام عالم را در تحت سیطره علمی خودش برده باشد لکن جمهوری اسلامی را نمی‌خواهد، این را تعیین نکنید.
[یکی از حضار: ما با خون خودمان راه شما را امضا می‌کنیم. حضار: صحیح است‌].
خداوند ان شاء الله که شما را حفظ کند، مؤید و منصور کند؛ و این راه را همه ما با هم ان شاء الله ادامه بدهیم.