سخنرانی
زمان: 3 خرداد 1358 / 27 جمادی الثانی 1399 (1)
مکان: قم
موضوع: شغل روحانی و دانشگاهی - ایجاد تفرقه بین حوزه و دانشگاه - نقش فرهنگ در ذلت یا عظمت جامعه
حضار: شریعتمداری، علی (وزیر فرهنگ و آموزش عالی) - رؤسای دانشگاهها و مدارس عالی
بسم الله الرحمن الرحیم
دانشگاهی و روحانی در راهی واحد
من از آقایان متشکرم که تشریف آوردند که از نزدیک با هم ملاقات کنیم و مطالبی که به نظرمان می‌رسد در میان بگذاریم و باز تشکر می‌کنم که در این امر انسانی آقایان اظهار تمایل کردند که خدمت بکنند و این خدمتها البته ارزنده است لکن اساس در دانشگاه مطلب دیگری است. روحانیون با دانشگاهی یک مسیر دارند؛ و مسئولیت این دو طایفه از همه طوایف دیگر بیشتر است چنانچه شغلشان شریف‌تر است برای اینکه با شغل دانشگاهی و روحانی اگر چنانچه به شرایط عمل بشود، انسان درست می‌شود. این است که این شغل، شغل انبیا بوده است. تمام انبیا برای آدم درست کردن آمدند؛ و قرآن کتاب آدم سازی است. پس این شغل یک شغل بسیار شریفی است. و مسئولیت بسیار زیاد است؛ برای اینکه در این دو دانشگاه، دانشگاه روحانی و دانشگاه آقایان، در این دانشگاه‌هاست که مقدرات کشور، چیزهایی که باید در کشور درست بشود، منشأ آن این دو دانشگاه است.
انحراف روحانی و دانشگاهی، انحراف یک ملت
اگر گمان کنید که، یا ما گمان کنیم که، علم منشأ سعادت است ولو هرچه باشد، این