سخنرانی
زمان: 4 خرداد 1358 / 28 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: مقاومت و پایداری و ایجاد تحول روحی، رمز پیروزی
حضار: معلمان و دانشجویان دانشسرای دختران تبریز - پزشکان کاشان و نابینایان
بسم الله الرحمن الرحیم
فراخوانی امت به مقاومت
این آیه‌ای که این خواهر خواندند: فَاستَقِم کَمَا امِرتَ در دو جای قرآن است؛ یکی در سوره «شورا» ست که همین آیه بود که ایشان خواندند: وَاستَقِم کَمَا امِرتَ (1) و یکی در سوره «هود» است که در آنجا فَاستَقِم کَمَا أُمِرتَ و من تَابَ مَعَک. (2) در روایت وارد شده است که نبی اکرم فرمود: شَیَّبَتْنی سُورَةُ هودٍ لِمَکَانِ هذه الآیَةِ . (3) ... در سوره «شورا» امر شده است که پیغمبر استقامت کند. در سوره «هود» امر شده است پیغمبر و امت استقامت کنند. استقامت امت را هم در سوره «هود» خواسته است خدای تبارک و تعالی .... که پیغمبر می‌فرماید که مرا پیر کرد این آیه؛ برای اینکه امرِ مشکل مهمی است. قیام برای خدا، و استقامت دنبال آن قیام. در وصیت خدا به وسیله پیغمبر برای امت؛ این است که قیام کنید برای خدا، یکی یکی قیام کنید، جمع جمع قیام کنید؛ لکن قیام برای خدا. (4) در این آیه است که استقامت کنید.
تحول روحی، منشأ پیروزی
شما ملت قیام کردید، و بحمدالله قیام شما برای خدا بود، همه فریاد می‌زدید که ما «جمهوری اسلامی» می‌خواهیم. برای احکام اسلام قیام کردید. امر اول را که فرموده‌اند.