سخنرانی
زمان: صبح 5 خرداد 1358 / 29 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: مسئولیت مادران در تربیت فرزندان صالح
حضار: بانوان و خانواده‌های فضلای حوزه علمیه قم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
پیامی افتخارآمیز و مسئولیت آور
یَا أَیُّهَا النبِیُّ حَسبُکَ اللهُ و مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ المُؤمِنیِنَ (1). چه خطاب افتخارآمیزی است برای مؤمنین! چه خطاب مسئولیت آوری است برای مؤمنین! افتخارآمیز برای اینکه با اینکه خدای تبارک و تعالی کافی است و هیچ کس در مقابل حق تعالی قدرتی ندارد، قوه‌ای ندارد، همه هیچند، ولی خدای تبارک و تعالی به مؤمنین- که مؤمنات هم داخل مؤمنینند- این افتخار را مرحمت فرموده است که در پهلوی اسم مبارک خودش مؤمنین را هم ذکر فرمود: «برای تو، خدا و کسانی که متابعت کردند، مؤمنینی که از تو متابعت کردند، کافی است». با اینکه خدا کافی است لکن همچو تشریفی را به مؤمنین - که مؤمنات هم داخل هستند - مرحمت فرموده است که خدا و مؤمنین، کسانی که از تو تبعیت کردند، از تو کفایت می‌کنند. چقدر افتخارآمیز است برای ما، برای مؤمنین برای شما مخدرات، برای شما مؤمنات، که شما [را] در ردیف خدای تبارک و تعالی قرار داده است، و چقدر مسئولیت آور است این خطاب.
مأموریت و مسئولیت مؤمنان
مؤمنین باید کفایت کنند از اسلام؛ حفاظت کنند از اسلام. پیغمبرِ اسلام را کافی هستند. پیغمبر اسلام هست و احکام اسلام، اهداف اسلام. خدای تبارک و تعالی در این آیه به ما

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>