سخنرانی
زمان: 8 خرداد 1358 / 3 رجب 1399
مکان: قم
موضوع: اسلام، مقصد اصلی
حضار: ورزشکاران ورزش باستانی
بسم الله الرحمن الرحیم
تقویت نیروی جسمی و روحی
از اینکه این جوانها از دست شما رفته است و مصیبت واقع شده است من متأثرم لکن برای اسلام و برای قرآن کریم ارزش دارد که همه از بین برویم. ما همه زنده ایم برای احیای سنت پیغمبر اسلام و احیای قرآن کریم؛ و باید دین خودمان را به اسلام ادا کنیم. من وقتی که شما جوانها را می‌بینم، ماشاء الله جوانهای برومند و پهلوان، خیلی خوشم می‌آید و افتخار می‌کنم به اینکه این جوانها علاوه بر برومندی بدنی، توجه به دیانت و اسلام دارند و همان طوری که ورزش کردند برای تقویت بدن، ان شاء الله ورزش برای تقویت روح هم کرده‌اند و می‌کنند. وقتی این دو تا قوه با هم شد - قوه جسمانی و قوه روحانی - این ارزش خیلی پیدا می‌کند. قوه جسمانی برای خدمت و قوه روحانی هم برای هدایت. با قوه روحانی انسان هدایت کند خودش را و با قوه جسمانی خدمت کند. این دو قوه وقتی که مجتمع شد، یک انسان - به تمام معنا - انسان می‌شود. همان طور که در یک جامعه یک قوای فعاله و یک قوای هادیه می‌خواهد، یک «جامعه را هدایت کن» لازم است، و جامعه هم باید به آن هدایت عمل بکند، وقتی هدایت هدایتِ صحیح باشد و عمل عمل صحیح باشد، یک جامعه را راه می‌اندازد و یک جامعه را معتدل می‌کند، صحیح بار می‌آورد، در شخص هم همین طور است. شخص هم مثل یک جامعه می‌ماند: یک قوه‌هادی می‌خواهد هدایت کند، و یک قوه عامله می‌خواهد که عمل بکند، یک عقل فعال می‌خواهد، یک عقل نظری می‌خواهد، و یک عقل عملی‌